Html Là Gì Và Tại Sao Nó Quan Trọng Trong Lập Trình Web?

Nếu đang muốn tìm hiểu về HTML và cách sử dụng nó để tạo ra các trang web, thì bài viết này sẽ giúp bạn có cái nhìn tổng quan về HTML về tài liệu, tag, thuộc tính, HTML tương tác như nào và cách nó hoạt động để tạo trang một trang web phổ biến.

Hãy cùng Hoc Review bắt đầu tìm hiểu về HTML là gì và đưa ra các phần mềm lập trình HTML phổ biến mà coder sử dụng nhiều nhất hiện nay.

Html là gì?

HTML (HyperText Markup Language) là một ngôn ngữ đánh dấu để tạo ra các trang web, cấu trúc và nội dung của một trang web bằng cách sử dụng các thẻ và các thuộc tính liên quan đến các thành phần trên trang web.

Html là gì?

HTML là ngôn ngữ được phát triển ban đầu bởi Tim Berners-Lee vào năm 1989 và được tiêu chuẩn hóa bởi W3C (World Wide Web Consortium). HTML cùng với CSS và JavaScript là các công nghệ cơ bản để tạo ra các trang web đẹp và tương tác.

HTML hoạt động ra sao?

HTML hoạt động ra sao?

Cách hoạt động của HTML sẽ gồm:

 • Một tệp HTML được tạo ra bằng cách sử dụng trình soạn thảo văn bản hoặc các trình biên tập HTML khác.
 • Tệp HTML này được đưa lên máy chủ web.
 • Khi người dùng yêu cầu truy cập vào trang web đó, trình duyệt web của họ sẽ yêu cầu tệp HTML từ máy chủ.
 • Máy chủ sẽ gửi tệp HTML đến trình duyệt.
 • Trình duyệt sẽ phân tích tệp HTML và hiển thị nội dung trên trang web của người dùng.
Xem thêm  Website Là Gì? Cách Tối Ưu Hoá Website Chuẩn SEO

Trong quá trình phân tích tệp HTML, trình duyệt sẽ tìm kiếm các thẻ HTML để hiểu cấu trúc của trang web và định dạng nội dung theo cách được định nghĩa trong tệp HTML. 

Ví dụ, nếu trong tệp HTML có thẻ <h1> thì trình duyệt sẽ hiển thị tiêu đề với kích thước và kiểu chữ được định nghĩa cho thẻ này.

Ưu điểm và hạn chế của HTML

HTML là một công nghệ cơ bản để tạo ra các trang web. Ngoài những ưu điểm vượt trội ra thì nó cũng có một số hạn chế.

Ưu điểm:

 • HTML là ngôn ngữ đơn giản, dễ học và sử dụng. Bất kỳ ai cũng có thể học cách sử dụng HTML trong một vài giờ.
 • Hỗ trợ tất cả các nền tảng từ các trình duyệt web, trình duyệt di động.
 • Không đòi hỏi bất kỳ công cụ hay phần mềm đặc biệt nào, do đó không tốn kém chi phí để sử dụng nó.
 • Tích hợp với các công nghệ khác như CSSJavaScript để tạo ra các trang web đẹp và tương tác.

Nhược điểm:

 • Thiếu tính linh hoạt: HTML chỉ là một ngôn ngữ đánh dấu tĩnh và không có khả năng tạo ra các tính năng tương tác hoặc hiệu ứng động.
 • HTML không được thiết kế để bảo vệ trang web khỏi các cuộc tấn công, nên cần sử dụng các công nghệ khác như HTTPS để tăng cường bảo mật.
 • Nếu một trang web cần nhiều tính năng phức tạp, chỉ sử dụng HTML có thể gây khó khăn trong quản lý mã nguồn và dễ dẫn đến lỗi.
Xem thêm  Hướng dẫn tối ưu tốc độ website Pagespeed trên 90 điểm

Cấu trúc một đoạn HTML

Một đoạn HTML bao gồm nhiều phần tử, trong đó phần tử cơ bản nhất là thẻ (tag). Mỗi thẻ bao gồm một cặp ký tự, bắt đầu bằng dấu nhắc mở thẻ “<“, sau đó là tên của thẻ, sau đó là các thuộc tính và giá trị thuộc tính của thẻ (nếu có), và kết thúc bằng dấu nhắc đóng thẻ “>”.

Cấu trúc một đoạn HTML

Ví dụ, đây là cấu trúc của một đoạn HTML đơn giản:

<!DOCTYPE html>

<html>

  <head>

    <title>Tiêu đề trang web</title>

  </head>

  <body>

    <h1>Đây là tiêu đề trang web</h1>

    <p>Đây là đoạn văn bản.</p>

    <img src=”hinh-anh.jpg” alt=”Mô tả ảnh” width=”200″ height=”200″>

    <a href=”http://www.example.com”>Đây là liên kết</a>

  </body>

</html>

Trong đoạn mã trên, ta có các thẻ HTML sau:

 • <!DOCTYPE html>: Khai báo kiểu tài liệu HTML sử dụng.
 • <html>: Thẻ bao quanh toàn bộ nội dung của trang web.
 • <head>: Thẻ chứa các thông tin tiêu đề và các thẻ khác không liên quan đến nội dung hiển thị trên trang web.
 • <title>: Thẻ chứa tiêu đề của trang web, hiển thị trên thanh địa chỉ và trang tìm kiếm.
 • <body>: Thẻ chứa nội dung hiển thị trên trang web.
 • <h1>: Thẻ chứa H1 sẽ là tiêu đề, hiển thị lớn nhất so với các tiêu đề cấp khác.
 • <p>: Thẻ chứa đoạn văn bản.
 • <img>: Thẻ chứa hình ảnh, với các thuộc tính để chỉ định nguồn, mô tả, kích thước, vv.
 • <a>: Thẻ chứa liên kết đến một trang web khác, với thuộc tính href để chỉ định đường dẫn của trang web đó.
Xem thêm  SSL Là Gì? Tại Sao Lại Cần Dùng SSL Cho Website Chuẩn SEO

Các thuật ngữ HTML phổ biến

Các thuật ngữ HTML phổ biến

Dưới đây là một số thuật ngữ HTML phổ biến:

 • Thẻ (Tag): Là phần tử cơ bản của HTML, được bắt đầu bằng dấu “<” và kết thúc bằng dấu “>”. Các thẻ được sử dụng để đánh dấu văn bản và các phần tử khác trong HTML. Ví dụ: <html>, <head>, <body>, <p>, <h1>, <img>, <a>, vv.
 • Thuộc tính (Attribute): Là các giá trị được thêm vào trong thẻ để chỉ định các đặc tính của phần tử đó.
 • Nội dung (Content): Dữ liệu được đặt giữa các dấu nhắc mở và đóng của một thẻ. Ví dụ: nội dung của thẻ <p> là đoạn văn bản.
 • HTML Element: Bao gồm cả thẻ mở và thẻ đóng, hoặc chỉ là một thẻ đơn. Ví dụ: <p>Đây là một đoạn văn bản</p>, <img src=”hinh-anh.jpg”>.
 • Block Element: Có kích thước được định sẵn và được hiển thị trên một dòng mới. Ví dụ: <div>, <h1>-<h6>, <p>.
 • Inline Element: Có kích thước thay đổi và được hiển thị trên cùng một dòng với các phần tử khác. Ví dụ: <a>, <img>, <strong>, <em>.
 • Attribute Value: Là giá trị được chỉ định cho thuộc tính trong thẻ. Ví dụ: <img src=”hinh-anh.jpg”>, trong đó “hinh-anh.jpg” là giá trị của thuộc tính “src”.
 • HTML Entity: Đại diện bằng một chuỗi ký tự đặc biệt. Ví dụ: < là ký tự “<“, & là ký tự “&”, vv.
 • Doctype: Là khai báo loại tài liệu HTML, để trình duyệt hiểu được cú pháp của trang web. Ví dụ: <!DOCTYPE html> cho tài liệu HTML5.
 • Comment.
Xem thêm  Google Webmaster Tool Là Gì? Hướng Dẫn Cài Đặt GWT Chỉ Vài Bước

HTML, CSS, và JavaScript có liên quan với nhau không?

Có, HTML, CSS và JavaScript là ba công nghệ cơ bản được sử dụng trong lập trình web.

HTML được sử dụng để xác định cấu trúc của một trang web, định nghĩa các phần tử và nội dung trên trang. Nó là ngôn ngữ đánh dấu cơ bản cho các trang web.

CSS được sử dụng để định dạng và trang trí trang web, cung cấp cho các phần tử HTML một kiểu dáng đẹp và hấp dẫn. Nó cho phép các lập trình viên điều khiển các thuộc tính về màu sắc, phông chữ, kích thước, khoảng cách, vv.

HTML, CSS, và JavaScript có liên quan với nhau không?

JavaScript được sử dụng để thêm tính năng động và tương tác cho trang web. Nó cho phép các lập trình viên tạo ra các hiệu ứng, thay đổi nội dung, kiểm soát các sự kiện và tương tác trên trang.

Tóm lại, HTML xác định cấu trúc và nội dung của trang web, CSS định dạng và trang trí trang web, JavaScript thêm tính năng động và tương tác cho trang web. Các công nghệ này hoạt động cùng nhau để tạo ra các trang web đẹp và chức năng.

Top các phần mềm lập trình HTML 

Top các phần mềm lập trình HTML 

HTML là ngôn ngữ đánh dấu cơ bản cho các trang web và có thể được viết và chỉnh sửa bằng nhiều phần mềm khác nhau. Dưới đây là một số phần mềm lập trình HTML phổ biến:

 • Notepad: Đây là một trình soạn thảo văn bản đơn giản được tích hợp sẵn trên các hệ điều hành Windows. Nó cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa tệp văn bản, bao gồm các tệp HTML.
 • Sublime Text: Đây là một trình soạn thảo mã nguồn mở và được sử dụng rộng rãi cho lập trình web. Nó có nhiều tính năng hữu ích, bao gồm tìm kiếm nâng cao, đánh dấu cú pháp và gợi ý từ khóa.
 • Visual Studio Code: Đây là một trình soạn thảo mã nguồn mở miễn phí và rất mạnh mẽ được phát triển bởi Microsoft. Nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và có các tính năng hữu ích như gợi ý từ khóa, đánh dấu cú pháp và tích hợp git.
 • Adobe Dreamweaver: Đây là một phần mềm lập trình web chuyên nghiệp, cho phép người dùng tạo và chỉnh sửa các trang web bằng các công cụ kéo và thả. Nó cũng có các tính năng tùy chỉnh mã và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình.
 • Atom: Đây là một trình soạn thảo mã nguồn mở, miễn phí và có khả năng mở rộng được phát triển bởi Github. Nó hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình và có các tính năng hữu ích như đánh dấu cú pháp, gợi ý từ khóa và giao diện người dùng tùy chỉnh.
 • Brackets: Đây là một trình soạn thảo mã nguồn mở và miễn phí được phát triển bởi Adobe. Nó cung cấp các tính năng hữu ích như đánh dấu cú pháp, gợi ý từ khóa và hỗ trợ live preview. Nó cũng có thể được mở rộng bằng các phần mở rộng của cộng đồng.
Xem thêm  Cách Hiển Thị Phần Trăm Pin Iphone 11, 12, 13 ,14

Tổng Kết

Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu về HTML, một ngôn ngữ đánh dấu cơ bản cho các trang web. HTML được sử dụng để tạo cấu trúc và định dạng nội dung trên các trang web, bao gồm các đoạn văn bản, hình ảnh, video và các liên kết. 

Xem xét cấu trúc cơ bản của một tài liệu HTML, bao gồm các thẻ và thuộc tính, và cách chúng tương tác với nhau để tạo thành một trang web đầy đủ. Thảo luận về mối quan hệ giữa HTML, CSS và JavaScript và một số phần mềm lập trình HTML phổ biến. Với kiến thức này, bạn có thể bắt đầu tạo ra các trang web cơ bản và hiểu được cách chúng hoạt động.

Xem thêm:

Bình chọn post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *