KPI Là Gì? Hướng Dẫn Tổng Quan Về Key Performance Indicators

KPI là một thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực quản lý và kinh doanh. KPI là gì? một công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp, đồng thời giúp quản lý và điều hành hoạt động một cách hiệu quả hơn.

Trong bài viết này, hãy cùng Học Review tìm hiểu về ý nghĩa của KPI, các loại KPI phổ biến, cách đặt và theo dõi KPI trong doanh nghiệp, cũng như những lưu ý khi áp dụng KPI để đạt được hiệu quả tối đa.

Khái niệm KPI

KPI là gì?

KPI là viết tắt của cụm từ Key Performance Indicator, dịch sang tiếng Việt có nghĩa là Chỉ số Đánh giá Hiệu suất Chính. Đây là một công cụ quản lý hiệu quả và phổ biến được sử dụng trong doanh nghiệp để đo lường và theo dõi kết quả hoạt động của tổ chức, phòng ban, hay cá nhân.

KPI là gì?

KPI giúp định hướng và quản lý hiệu quả hoạt động, đánh giá tiến độ và đưa ra các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp đạt được mục tiêu được đặt ra.

Một KPI hiệu quả cần phải được thiết lập sao cho rõ ràng, đo được, dễ hiểu và liên quan mật thiết đến mục tiêu chung của doanh nghiệp. KPI thường được tính dựa trên các con số, báo cáo và dữ liệu định kỳ được thu thập từ các hệ thống quản lý hoặc phân tích dữ liệu.

KPI thường được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sản xuất, dịch vụ đến tài chính và marketing.  Tuy nhiên, việc thiết lập và sử dụng KPI cần phải được điều chỉnh cho phù hợp với từng ngành và mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp.

Các loại KPI phổ biến

Dưới đây là một số loại KPI phổ biến và thường được sử dụng trong doanh nghiệp:

 • KPI tài chính: liên quan đến các chỉ số tài chính của doanh nghiệp như doanh thu, lợi nhuận, tỷ suất lợi nhuận, vốn hoá thị trường, hoặc tỷ lệ nợ phải trả.
 • KPI khách hàng: đánh giá sự hài lòng của khách hàng, đo lường lượng khách hàng mới và khách hàng quay lại, hoặc đánh giá khả năng giữ chân khách hàng của doanh nghiệp.
 • KPI vận hành: đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp như hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm, hoặc tỷ lệ phản hồi dịch vụ khách hàng.
 • KPI nhân sự: liên quan đến hiệu quả làm việc của nhân viên như tỷ lệ chuyển động nhân sự, lương trung bình, hoặc đánh giá năng lực và tiến độ công việc của nhân viên.
 • KPI tiếp thị: đánh giá hiệu quả của chiến lược tiếp thị như tỷ lệ chuyển đổi, lượng truy cập website, hoặc số lượt tương tác trên các mạng xã hội.
 • KPI hỗ trợ: đánh giá hiệu quả các hoạt động hỗ trợ như dịch vụ khách hàng, bảo trì hệ thống, hoặc chất lượng sản phẩm.

Ngoài ra, còn rất nhiều loại KPI khác tùy thuộc vào ngành nghề và mục tiêu cụ thể của doanh nghiệp. Việc lựa chọn và sử dụng đúng loại KPI phù hợp sẽ giúp đưa ra những quyết định và điều chỉnh cần thiết để đạt được mục tiêu kinh doanh.

Sự khác nhau giữa KPI, OKR và KRA

Sự khác nhau giữa KPI, OKR và KRA

KPI (Key Performance Indicators), OKR (Objectives and Key Results) và KRA (Key Result Areas) là các thuật ngữ thường được sử dụng trong việc đo lường và quản lý hiệu suất của một tổ chức hoặc cá nhân. Dưới đây là sự khác nhau giữa KPI, OKR và KRA:

KPI (Key Performance Indicators):

KPI là các chỉ số chính để đo lường hiệu suất của một tổ chức hoặc cá nhân. KPI thường liên quan đến các mục tiêu chiến lược hoặc kế hoạch hành động của tổ chức.

KPI có thể được sử dụng để theo dõi tiến độ đạt được các mục tiêu và đánh giá hiệu quả của các hoạt động.

OKR (Objectives and Key Results):

OKR là phương pháp đặt mục tiêu và đo lường hiệu suất dựa trên các mục tiêu cụ thể và các chỉ số đo lường kết quả quan trọng. Mỗi mục tiêu được phân bổ các chỉ số đo lường kết quả cụ thể để đánh giá tiến độ đạt được mục tiêu.

OKR được sử dụng để tập trung sự chú ý của tổ chức vào các mục tiêu chiến lược và tạo động lực cho các thành viên của tổ chức để đạt được kết quả tốt hơn.

KRA (Key Result Areas):

KRA là các lĩnh vực quan trọng trong tổ chức hoặc công việc cá nhân cần được đánh giá và cải thiện để đạt được mục tiêu.

KRA có thể được sử dụng để đảm bảo rằng những hoạt động quan trọng nhất được thực hiện và đánh giá hiệu quả của các hoạt động đó.

Công dụng và lợi ích của KPI

Công dụng và lợi ích của KPI

công dụng và lợi ích của KPI:

 • Đo lường hiệu suất: KPI được sử dụng để đo lường hiệu suất của một tổ chức hoặc cá nhân trong một khoảng thời gian cụ thể. Các chỉ số KPI thường được thiết kế để đo lường tiến độ đạt được mục tiêu hoặc đánh giá hiệu quả của các hoạt động.
 • Giúp tập trung vào mục tiêu: KPI giúp tập trung sự chú ý của các thành viên của tổ chức vào các mục tiêu quan trọng và giúp họ hiểu rõ những hoạt động quan trọng nhất để đạt được mục tiêu đó.
 • Tăng cường động lực và trách nhiệm: KPI có thể được sử dụng để tăng cường động lực của các thành viên của tổ chức bằng cách đặt các mục tiêu cụ thể và theo dõi tiến độ đạt được mục tiêu đó. KPI cũng có thể giúp tăng cường trách nhiệm của các thành viên của tổ chức bằng cách yêu cầu họ đạt được các chỉ số KPI quan trọng.
 • Hỗ trợ ra quyết định: KPI cung cấp thông tin quan trọng cho các quyết định về định hướng chiến lược, phân bổ nguồn lực và cải thiện hoạt động. KPI giúp các nhà quản lý hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại và đưa ra các quyết định dựa trên thông tin này.
 • Định hướng cải tiến: KPI giúp xác định các lĩnh vực cần cải thiện và định hướng cải tiến hiệu quả. KPI cung cấp các chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả của các hoạt động và xác định những vấn đề cần được giải quyết.

Cách đặt và theo dõi KPI

Đặt KPI:

 • Xác định mục tiêu và chiến lược: Để đặt KPI hiệu quả, bạn cần xác định mục tiêu và chiến lược của tổ chức hoặc cá nhân.
 • Lựa chọn chỉ số KPI: Chọn các chỉ số KPI phù hợp để đo lường tiến độ đạt được mục tiêu hoặc đánh giá hiệu quả của các hoạt động. Chỉ số KPI nên được đặt ra một cách cụ thể và đo lường được bằng số liệu.
 • Thiết lập mục tiêu cho các chỉ số KPI: Thiết lập mục tiêu cụ thể cho các chỉ số KPI để đo lường tiến độ đạt được mục tiêu.
 • Giao cho người chịu trách nhiệm: Giao cho người chịu trách nhiệm để thực hiện hoạt động và đạt được các chỉ số KPI đã đặt ra.

Theo dõi KPI:

theo doi KPI

 • Thiết lập hệ thống giám sát: Thiết lập hệ thống giám sát để theo dõi tiến độ đạt được mục tiêu của các chỉ số KPI.
 • Thu thập dữ liệu: Thu thập dữ liệu để đánh giá hiệu quả của các hoạt động và các chỉ số KPI
 • Phân tích dữ liệu: Phân tích dữ liệu thu thập được để đưa ra những kết luận và đưa ra các quyết định cần thiết để đạt được các chỉ số KPI.
 • Đưa ra hành động cải tiến: Đưa ra các hành động cải tiến để cải thiện hiệu quả của các hoạt động và đạt được các chỉ số KPI.
 • Xác định trách nhiệm: Xác định trách nhiệm của các thành viên trong tổ chức để đạt được các chỉ số KPI và tăng cường động lực của họ.

Các lưu ý khi áp dụng KPI trong doanh nghiệp

Các lưu ý khi áp dụng KPI trong doanh nghiệp

Để áp dụng KPI trong doanh nghiệp một cách hiệu quả, cần lưu ý các yếu tố sau:

 • Kết nối KPI với chiến lược: KPI nên được liên kết trực tiếp với các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp, giúp đánh giá và đo lường độ hiệu quả của chiến lược.
 • Chọn các chỉ số đo lường phù hợp: Chọn các chỉ số KPI phù hợp để đo lường tiến độ đạt được mục tiêu hoặc đánh giá hiệu quả của các hoạt động. Chỉ số KPI nên được đặt ra một cách cụ thể và đo lường được bằng số liệu.
 • Điều chỉnh KPI theo thời gian: Các KPI nên được điều chỉnh và cập nhật theo thời gian để phù hợp với các yêu cầu mới và đảm bảo tính hiệu quả của chúng.
 • Giao cho người chịu trách nhiệm: Giao cho người chịu trách nhiệm để thực hiện hoạt động và đạt được các chỉ số KPI đã đặt ra. Ngoài ra, người chịu trách nhiệm cần có kỹ năng quản lý và đánh giá hiệu quả các chỉ số KPI.
 • Đo lường và theo dõi thường xuyên: Các KPI cần được đo lường và theo dõi thường xuyên để kiểm tra tiến độ và đánh giá hiệu quả của các hoạt động, từ đó đưa ra các hành động cải tiến nếu cần thiết.
 • Đưa ra các hành động cải tiến: Dựa trên các KPI và kết quả đo lường, doanh nghiệp cần đưa ra các hành động cải tiến để cải thiện hiệu quả của các hoạt động và đạt được các chỉ số KPI.
 • Tạo động lực cho nhân viên: KPI cũng có thể được sử dụng để tạo động lực cho nhân viên, giúp họ đạt được mục tiêu và nâng cao năng suất làm việc.

Tổng Kết

Tóm lại, KPI giúp doanh nghiệp đánh giá và đo lường tiến độ đạt được các mục tiêu, từ đó đưa ra các hành động cải tiến và quản lý hoạt động một cách hiệu quả hơn.

Để áp dụng KPI trong doanh nghiệp một cách hiệu quả, cần liên kết KPI với chiến lược, chọn các chỉ số phù hợp, điều chỉnh và cập nhật KPI theo thời gian, giao cho người chịu trách nhiệm, đo lường và theo dõi thường xuyên, đưa ra các hành động cải tiến và tạo động lực cho nhân viên. KPI là một công cụ hữu ích giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *